THÔNG BÁO TUYỂN THUYỀN VIÊN

THÔNG BÁO TUYỂN THUYỀN VIÊN

 

Thuyền viên dự trữ thường xuyên được câp nhật các khóa Training bao gồm: các lớp giảng về ISM; Kiến thức chung cho hải viên; Kiến thức khai thác thương vụ cho các Capt và SQQL Boong; PSCO; Lớp đào tạo lái cẩu cho Deck rating; lớp học hàn cắt cho Engine rating; Lớp học tháo lắp máy cho Sỹ quan máy; Lớp ME Engine cho Thuyền viên và Sỹ quan máy. Công ty cũng lựa chon và đưa TV đi dự các khóa training tại nước ngoài.

Đặc biệt tất cả chi phí đào tạo, chi phí lưu trú đều do công ty chi trả, ngoài ra Thuyền viên sẽ có phụ cấp ăn uống hàng ngày.

Hiện nay thuyền viên đang làm việc trên các tàu của Nhật Bản với bảng lương IBF JSU.

Từ khóa Search Google

#duchanhvmu