Thông báo tuyển Sinh mới tốt nghiệp cho đội tàu hàng của chủ tàu Nhật Bản

Mời Anh Em thuyền viên hợp tác cho đội tàu hàng của chủ tàu Nhật Bản:
TUYỂN GẤP AB: THÁNG 6 NHẬP TÀU TẠI VŨNG TÀU (TÀU GHÉ THAY NGƯỜI)