Thông báo tuyển sinh đào tạo chứng chỉ AutoCad theo yêu cầu doanh nghiệp

Thông báo tuyển sinh đào tạo chứng chỉ AutoCad 2D theo yêu cầu doanh nghiệp.

Lớp học sẽ học từ 18h00 đến 20h30. 

Lịch học 3 buổi/tuần vào 18h các ngày T2, T4 và T6.

Địa điểm học: giảng đường B, 338 Lạch Tray, Hải Phòng

Các bạn đăng ký tại Văn phòng Trung tâm và chú ý đến đúng giờ, mang theo máy tính laptop.