Thành tích đạt được

1. Thành tích tiêu biểu đã đạt được
Trong những năm qua đã tổ chức và quản lý đào tạo hàng chục ngàn kỹ sư, cử nhân cho các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ngãi, An Giang,...và  đặc biệt là thành phố Hải Phòng.
Đào tạo theo địa chỉ hàng ngàn kỹ sư cho các nhà máy, xí nghiệp phục vụ sản xuất tại chỗ như nhà máy đóng tàu (Hạ Long, Phà Rừng, Nam Triệu, Bạch Đằng, Sông Hồng) khu kinh tế Dung Quất, Cục đăng kiểm An Giang...
 
2. Thống kê số lượng sinh viên tốt nghiệp tính đến nay:
 
STT Năm Số lượng Stt Năm Số lượng
1.               Trước năm 1979 2500  20. 1998.       548
2.               1980.   301 21. 1999 736
3.               1981.   383 22. 2000 710
4.               1982.   269 23. 2001 601
5.               1983.   210 24. 2002 734
6.               1984.   373 25.  2003 819
7.               1985.   321 26. 2004.              1597
8.               1986.   357 27. 2005             1536
9.               1987.   263 28. 2006              1669
10.           1988.   297 29. 2007             1374
11.           1989.   345 30. 2008         1505
12.           1990.   352 31. 2009            1490
13.           1991.   391 32.  2010           2654
14.           1992.   455 33.  2011         1971
15.           1993.   379 34.  2012    1862
16.           1994.   452 35. 2013             1629
17. 1995. 486 36. 2014 2521
18. 1996. 435 37. 2015 1909
19. 1997. 454 38. 2016 1893
      39. 2017 1789
      40. 2018 1825
      41. 2019 1687
      42. 2020 900
 
- Trung tâm Hợp tác và Đào tạo liên tục được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Giấy khen của Hiệu trưởng Nhà trường đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
 
3. Tiềm năng, mục tiêu phát triển
Tăng cường cả về số lượng và chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật, học sinh tốt nghiệp THPT có trình độ đại học chuyên ngành kinh tế biển nhằm phát triển nguồn nhân lực tại chỗ cho các đơn vị trong toàn ngành và các địa phương khác.
- Đào tạo Liên thông chính qui từ cao đẳng, trung cấp lên đại học (Đối tượng: đã tốt nghiệp Cao đẳng tương ứng với các chuyên ngành trên và có bằng tốt nghiệp THPT);
- Đào tạo hệ Vừa làm vừa học (Đối tượng: đã tốt nghiệp THPT, THPT hệ bổ túc, THCN và tương đương);
- Đào tạo Văn bằng 2 (Đối tượng: đã tốt nghiệp đại học văn bằng 1 hệ chính quy hoặc VLVH.);
- Hệ Đại học chính qui học song song 2 chương trình (Đối tượng: Sinh viên đang học hệ Đại học chính quy dài hạn).
- Đào tạo chứng chỉ nghề nghiệp phục vụ các doanh nghiệp.