THÔNG BÁO ĐỔI TÊN TT GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC ĐỔI TÊN THÀNH TT HỢP TÁC VÀ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

THÔNG BÁO ĐỔI TÊN
CĂN CỨ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2516/QĐ-ĐHHHVN-TCHC, NGÀY 15/12/2020 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM:
TT GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC ĐỔI TÊN THÀNH TT HỢP TÁC VÀ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (Đồng thời điều chỉnh, bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ).
Tên Tiếng Anh: COOPERATION & CONTINUOUS EDUCATION CENTRE
Tên viết tắt: CEC
Địa chỉ: Tầng 1, nhà B1, khu Giảng đường B, số 338 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: (0225) 3729069/ 3729986
=============
TRUNG TÂM CEC XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO VỚI TOÀN THỂ QUÝ VỊ, HỌC VIÊN BIẾT ĐỂ TIỆN LIÊN HỆ CÔNG TÁC.
TRÂN TRỌNG CÁM ƠN!