CHÚC MỪNG CÁC THÍ SINH ĐÃ HOÀN THÀNH KÌ THI ĐẦU VÀO HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG VÀ VLVH ĐỢT 1 NĂM 2021 VÀO NGÀY 10, 11 / 7 / 2021.

x

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: standard. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vimaru/web/includes/bootstrap.inc).

CHÚC MỪNG CÁC THÍ SINH ĐÃ HOÀN THÀNH KÌ THI ĐẦU VÀO HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG VÀ VLVH ĐỢT 1 NĂM 2021 VÀO NGÀY 10, 11 / 7 / 2021.