THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUI, HỆ VLVH ĐỢT 1 NĂM 2021

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUI, HỆ VLVH ĐỢT 1 NĂM 2021 THI VÀO NGÀY 10, 11/7/2021.

CHÚC MỪNG CÁC BẠN ĐÃ TRÚNG TUYỂN VÀ TRỞ THÀNH TÂN SV ĐHHHVN