THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUI, HỆ VLVH ĐỢT 1 NĂM 2021

x

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: standard. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vimaru/web/includes/bootstrap.inc).

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUI, HỆ VLVH ĐỢT 1 NĂM 2021 THI VÀO NGÀY 10, 11/7/2021.

CHÚC MỪNG CÁC BẠN ĐÃ TRÚNG TUYỂN VÀ TRỞ THÀNH TÂN SV ĐHHHVN