Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học và Liên thông (liên thông dọc CĐ - ĐH và liên thông ngang ĐH - ĐH) đợt 1 năm 2023.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học và Liên thông (liên thông dọc CĐ - ĐH và liên thông ngang ĐH - ĐH) đợt 1 năm 2023.
Chi tiết trong Thông báo tuyển sinh
 
 
Địa chỉ liên hệ:
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
TRUNG TÂM HỢP TÁC & ĐÀO TẠO LIÊN TỤC
Cooperation and Continuous Education Centre (CEC)
=================================
Địa chỉ: Khu giảng đường B, số 338, Lạch Tray, Hải Phòng.
Văn phòng: Phòng 101 / tầng 1 / nhà B1;
Điện thoại: 02253.729.069 / 729.986;
Hotline: 0948.821.976;