GIAO BAN CÁN BỘ LỚP - TRUNG TÂM HỢP TÁC & ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

Theo kế hoạch công tác năm học, giao ban Ban cán sự lớp là hoạt động được tiến hành đầu mỗi kì học. Trung tâm Hợp tác & Đào tạo liên tục tiến hành buổi họp này để tư vấn, hỗ trợ các bạn học viên thông qua Ban cán sự các lớp. Mọi thắc mắc về nội quy, quy chế đào tạo (đã được phổ biến đầu khoá học); tâm tư, nguyện vọng của học viên... được Ban cố vấn học tập (do thầy Trương Công Mỹ - Giám đốc Trung tâm trực tiếp phụ trách) giải đáp và hỗ trợ.
Dưới đây là 1 vài hình ảnh của buổi giao ban Ban cán sự lớp do Trung tâm tổ chức vào chiều thứ 7 ngày 28.10.2023 và 10.3.2024.