TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM TUYỂN SINH CÁC HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY, VĂN BẰNG 2 VÀ ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC (VLVH)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM TUYỂN SINH CÁC HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY, VĂN BẰNG 2 VÀ ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC (VLVH) ĐỢT 2 NĂM 2020:
Các mã ngành đã đủ số lượng học viên và mở được lớp:
- ĐH liên thông từ CĐ: 401, 404, 101, 102, 105;
- ĐH văn bằng 2: 120, 105, 112, 114, 125, 401, 402, 403, 404;
- ĐH VLVH: 403, 404.
Nhanh tay nắm bắt cơ hội khi tham gia các khóa học Vừa làm vừa học, Liên thông CĐ lên ĐH, Văn bằng 2 tại Đại học Hàng Hải Việt Nam.
CHỌN HỌC TẠI ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM - QUYẾT ĐỊNH hoàn hảo cho tương lai của bạn!
NỘP HỒ SƠ ngay hôm nay để:
Vừa học tại trường - Vừa có cơ hội LÀM VIỆC tại doanh nghiệp!
Tự tin làm việc tại những môi trường chuyên nghiệp nhất chỉ sau từ 2 NĂM HỌC.
Tiết kiệm thời gian nhận bằng CHÍNH QUY – Cơ hội thêm rộng mở.
Chương trình đào tạo TIÊN TIẾN.
Học phí Công khai – Cơ sở vật chất đầu tư đồng
Đăng kí ngay tại đây Để THỤ HƯỞNG cơ hội HỌC TẬP đúng nghĩa!
===========
ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Địa chỉ: Khu giảng đường B, số 338, Lạch Tray, Hải Phòng;
Văn phòng: P. 101 / tầng 1 / nhà B1;
Điện thoại: 02253.729.069 / 729.986;
Hotline: 0904.523.523 / 0948.821.976 / 0916.119.817;
Fax: 02253.625.175;
Face:

(inbox - tư vấn online cùng bạn);