Lễ trao Bằng tốt nghiệp cho các SV học liên thông Cao đẳng lên Đại học

Lễ trao Bằng tốt nghiệp cho các SV học liên thông Cao đẳng lên Đại học