TUYỂN SINH BẰNG 2 - CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÀNG HẢI

ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM TUYỂN SINH BẰNG 2

CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÀNG HẢI

(Tuyển sinh tất cả các ngành)

 

1. Đào tạo mục tiêu

Đào tạo cử nhân Luật Hàng hải có phương pháp tư duy khoa học, cách tiếp cận và giải quyết các vấn đề và thực thi pháp luật, nền tảng kiến ​​thức, toàn diện về luật học và xã hội học, đặc Chuyên môn sâu Luật trong lĩnh vực Hàng hải.

2. Đào tạo chương trình, đội ngũ giảng viên

Chương trình đào tạo được xây dựng từ các trường đại học hàng hải đầu tiên trong khu vực và thế giới, được cập nhật hàng năm theo công pháp hàng hải của thế giới và quốc gia. Các tổng quan kiến ​​thức về tàu biển, hoạt động khai thác tàu biển, các mối quan hệ nảy sinh trong hoạt động kinh doanh vận tải biển.

Đội ngũ giảng viên của Trường là những người giảng viên hàng đầu về Luật Hàng hải bao gồm các Tiến sĩ, Thạc sĩ Luật Hàng hải kết hợp với đội ngũ Tiến sĩ, Thạc sĩ Luật tốt nghiệp từ các trường có uy tín trong nước và quốc gia tế bào; các thuyền trưởng, trung tâm tàu ​​biển giàu kinh nghiệm.

3. Cơ hội làm việc, khả năng thăng tiến trong công việc

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể kiểm tra, quản lý, thực thi các lĩnh vực về luật, pháp chế, bảo vệ và dịch vụ hàng hải tại các cơ quan quản lý nhà nước về hàng hải , các doanh nghiệp kinh doanh bảo vệ hàng hải, các doanh nghiệp vận tải biển, đại lý hàng hải.

4. Bằng cấp 

Bằng Cử nhân (Bằng 2 chính quy) chuyên ngành  Luật hàng hải  (hệ thống thuộc văn bằng quốc gia) do Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ký công nhận.

5. Tuyển sinh đối tượng (không phải là thi) 

- Tuyển sinh đối tượng: Đã tốt nghiệp đại học

- Thời gian đào tạo: 20 tháng; học ban ngày vào thứ 7 và Chủ Nhật.

6. Hồ sơ nhận

- Hồ sơ: Theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết tháng 11/2020

ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Khu Giảng đường B, số 338, Lạch Tray, Hải Phòng.

Văn phòng: P. 101 / tầng 1 / nhà B1.

Điện thoại: 02253.729.069 / 729.986;

Hotline: 0948.821.976 / 0916.119.817;

Fax: 02253. 625. 175;

Email:  gdtx@vimaru.edu.vn ;

Face:  https://www.facebook.com/t rung tâm giáo dục thường xuyên (inbox);

Web:  http://www.gdtx.vimaru.edu.vn.