LỄ KHAI GIẢNG LỚP LUẬT HÀNG HẢI HỆ BẰNG 2 CHO CB, NV CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

LỄ KHAI GIẢNG LỚP LUẬT HÀNG HẢI HỆ BẰNG 2 CHO CB, NV CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

 

Ngày 05/12/2020, Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam tổ chức Khai giảng lớp Luật Hàng hải hệ Bằng 2 tại Cục Hàng hải Việt Nam - số 8 Phạm Hùng - Hà Nội.

Tham dự lễ khai giảng có Thầy PGS. TS. Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng; Thầy TS. Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng Khoa Hàng hải;

Thầy TS. Trần Văn Nguyên - GĐ Trung tâm GDTX; GVCN lớp.

Cục Hàng hải Việt Nam có Ông Hoàng Hồng Giang - Phó cục trưởng hơn 40 học viên là CB, CNV của Cục và các cơ quan, đơn vị lân cận tham gia lớp học: ĐH văn bằng 2 chuyên ngành Luật Hàng hải đã có mặt đông đủ.

Chương trình của lớp học sẽ học theo Quy chế học Bằng 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng cho ngành Luật Hàng hải của Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam. Đây là một chương trình học tập rất tốt nhằm trang bị các kiến thức chuyên ngành Luật hàng hải cho các cán bộ, CNV của Cục để đáp ứng nhu cầu công việc, đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm theo Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và Công văn số 397/CHHVN-TCCB ngày 07/2/2013 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm, biên chế, cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch.

Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam liên tục nhận hồ sơ mở lớp ĐH VLVH, văn bằng 2 và liên thông học tại trường.

Nếu bạn thực sự muốn tham gia các lớp học ĐH VLVH, văn bằng 2 và liên thông của Trường ĐH Hàng hải Việt Nam; hãy liên hệ: Trung tâm GDTX của Nhà trường tại tầng 1, nhà B1, khu giảng đường B (338 Lạch Tray, Hải Phòng; ĐT: 02253.729.069/ 729.986) để đăng kí ngay và luôn nhé.

HỌC là KHÔNG CHỜ ĐỢI.