TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2, VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 1 NĂM 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2, VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 1 NĂM 2021 CÁC CHUYÊN NGÀNH:

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CÁC HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY, VĂN BẰNG 2 VÀ VỪA LÀM VỪA HỌC (VLVH) ĐỢT 1 NĂM 2021:
File đính kèm:
------------------
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
TRUNG TÂM HỢP TÁC & ĐÀO TẠO LIÊN TỤC
Cooperation and Continuous Education Centre (CEC)
=================================
Địa chỉ: Khu giảng đường B, số 338, Lạch Tray, Hải Phòng.
Văn phòng: Phòng 101 / tầng 1 / nhà B1;
Điện thoại: 02253.729.069 / 729.986;
Hotline: 090.357.8882; 0948.821.976; 0916.119.817;
Kênh Youtube: