Trường đại học hàng hải việt nam tuyển sinh đại học hệ liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học đợt 2 năm 2021

Trường đại học hàng hải việt nam tuyển sinh đại học hệ liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học đợt 2 năm 2021

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2, VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 2 NĂM 2021 CÁC CHUYÊN NGÀNH:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

TRUNG TÂM HỢP TÁC & ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

Cooperation and Continuous Education Centre (CEC)

=================================

Địa chỉ: Khu giảng đường B, số 338, Lạch Tray, Hải Phòng.

Văn phòng: Phòng 101 / tầng 1 / nhà B1;

Điện thoại: 02253.729.069 / 729.986;

Hotline: 090.357.8882; 0948.821.976; 0916.119.817;

Email: cec@vimaru.edu.vn

Fanpage (chat inbox): https://www.facebook.com/cec.dhhhvn

Website: http://cec.vimaru.edu.vn/

Kênh Youtube:

Https://www.youtube.com/watch?v=svglwefl7mg