Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học và Liên thông (liên thông dọc CĐ - ĐH và liên thông ngang ĐH - ĐH) đợt 1 năm 2023.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học và Liên thông (liên thông dọc CĐ - ĐH và liên thông ngang ĐH - ĐH) đợt 1 năm 2023.